ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΧΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΑΧ

ΠΗΓΗ:http://dancecouncil.gr